ฮ.นกฮูก รีสอร์ท ที่พัก อ่างทอง
  HOME     ROOMS     TRAVEL     LOCATION     CONTACT  
ฮ.นกฮูก รีสอร์ท ที่พัก อ่างทอง ฮ.นกฮูก รีสอร์ท ที่พัก อ่างทอง ฮ.นกฮูก รีสอร์ท ที่พัก อ่างทอง
ฮ.นกฮูก รีสอร์ท ที่พัก อ่างทอง
     HOME           ROOMS           TRAVEL           LOCATION           CONTACT      ฮ.นกฮูก รีสอร์ท ที่พัก อ่างทอง ฮ.นกฮูก รีสอร์ท ที่พัก อ่างทอง ฮ.นกฮูก รีสอร์ท ที่พัก อ่างทอง

เที่ยวอ่างทอง

 

1. วัดไชโยวรวิหาร ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 500 m

-> ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 2 นาที


2. วัดขุนอินทรประมูล ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 5 km

-> ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 15 นาที


3. วัดอัมพวัน ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 5 km

-> ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 15 นาที


4. วัดสังข์กระต่าย ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 10 km

-> ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 15 นาที


5. วัดม่วง ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 15 km

-> ใช้เวลาเดินทาง 15-20 นาที


6. บ้านหุ่นเหล็ก ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 5 km

-> ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 15 นาที

ฮ.นกฮูก รีสอร์ท ที่พัก อ่างทอง